Press centar

Stres i imunitet – od floskule do znanosti

20.01.2020

 

 „Stres i imunitet – od floskule do znanosti“ Zagreb i Pula, Studeni 2019

U organizaciji tvrtke Alpen Pharma d.o.o. održana su dva predavanja za stručnu javnost: liječnike obiteljske medicine, specijaliste psihijatrije, ginekologije, pedijatrije te farmaceute u Zagrebu i Puli.

Dr. sc. Stribor Marković, magistar farmacije i medicinske biokemije održao je dva vrlo interesantna predavanja na temu stresa i imuniteta.