O nama

Alpen Pharma diljem svijeta

Alpen Pharma Grupa osnovana je 1997. godine,  predstavlja korporaciju čiji je glavni poslovni profil promocija, distribucija i proizvodnja lijekova, medicinskih proizvoda i dodataka prehrani.

 

Alpen Pharma in the world

 

 

Grupa kontinuirano širi svoje poslovanje i na području Azije te istočne i zapadne Europe. Glavno sjedište Grupe nalazi se u Bernu, glavnom gradu Švicarske. Svaka farmaceutska kompanija, koja je član grupe, pripada vodećim farmaceutskim kompanijama na pojedinim nacionalnim farmaceutskim tržištima i svojim poslovnim partnerima nudi potpuni spektar usluga u promociji i distribuciji farmaceutskih proizvoda.

 

Također, jedna od važnijih aktivnosti grupe je priprema i provođenje kliničkih ispitivanja lijekova u skladu sa smjernicama dobre klinčke prakse (DKP), što uvelike proširuje popis usluga koje se nude od strane kompanije.